Klik hier om het online te bekijken

Nieuwsbrief

Stichting Vrienden van het Orgel

Datum mei 2023

Beste orgelvriend,

Hoe belangrijk is het dat mensen kunnen blijven genieten van de vele fraaie orgels in Alkmaar. Onze inzet is de laatste jaren vooral gericht op het behoud en het gebruik van de instrumenten in de diverse kernen van Graft de Rijp en Schermer. Contacten met de gemeente en andere instanties, die ons (kunnen) helpen, zijn natuurlijk van groot belang. Dan gaat het bijvoorbeeld over financiële bijdragen of vormen van samenwerking.

Ook zouden wij graag in gesprek komen met iedereen die het orgel en muziek een warm hart toedraagt. Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop we de kans hebben dat gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld bij de zomeravond-concerten en de Leeghwaterconcerten of tijdens de excursie. Wij beraden ons ook op een mogelijkheid daar eens extra aandacht aan te besteden.

De orgelexcursie op 14 oktober 2023
De excursie gaat dit keer naar Wijk bij Duurstede en Vianen. Twee locaties met een interessante historie op verschillende terreinen, waaronder natuurlijk orgels. Een verscheidenheid aan orgels zelfs, want op deze twee locaties staan zes instrumenten met ieder een eigen karakter, geschiedenis en een waaier aan muzikale mogelijkheden. Arjan Veen zal de orgels presenteren. Het precieze programma en waar men zich kan aanmelden worden binnenkort bekend gemaakt.

De Leeghwaterconcerten 2023-2024
De eerste reeks van zes concerten van de zogenoemde Leeghwaterconcerten is een feit. In Zuidschermer, Grootschermer, Noordeinde, Stompetoren en De Terp zijn concerten gegeven met afwisselende programma’s waarin het orgel een rol speelt. Helaas was Corona in Schermerhorn spelbreker.
Het initiatief voor deze serie van 18 concerten over drie jaar werd door de Vrienden genomen. De organisatie wordt door de locaties zelf gedaan. De Vrienden helpen daarbij financieel en met promotie.
De concerten op de zondagmiddag om 15:00 uur voor het nieuwe seizoen zijn al bekend:

Gonny van der Maten met poëzie en orgel [17 september 2023, Noordeinde, Noordeinder Vermaning]
Maaike van Dijk en Pieter van Dijk met viool en orgel [15 oktober 2023, Oudorp, de Terp]
Harry de Raad en Frank van Wijk met verhalen en orgel [19 november 2023, Schermerhorn, Grote Kerk]
Gerrie Meijers en friends met zang, viool en orgel [18 februari 2024, Zuidschermer, Zwarte Kerkje]
Hennie Heikens en Jelte Althuis met basklarinet en orgel [17 maart 2024, Noordeinde, Noordeinder Vermaning]
Judith Oost en Simon Bouma met cello en orgel [21 april 2024, Stompetoren, PKN-kerk]

Meer informatie binnenkort op de website: vriendenvanhetorgel.nl.

De Vrienden van het Orgelprijs op het Orgel Festival Holland
Ook dit jaar stelt de Stichting Vrienden van het Orgel de derde prijs beschikbaar aan het Internationaal Schnitger Orgelconcours, dat van 23 t/m 30 juni in de Grote Kerk en de Kapelkerk gehouden wordt tijdens het Orgel Festival Holland 2023. Een orgelconcours bijwonen is vaak zelfs voor orgelliefhebbers een hele kluif, maar het festival biedt ook andere activiteiten die beslist de moeite waard zijn. En de finale op vrijdag 30 juni kan altijd weer onverwachte ervaringen opleveren. In ieder geval is dit een plek om oude en nieuwe (internationale) orgelvrienden te ontmoeten. Informatie over het festival is te vinden op: orgelfestivalholland.nl

Einde van het portaal Alkmaarorgelstad.nl?
De afgelopen jaren heeft de Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours (Orgel Festival Holland) met een jaarlijkse subsidie van de Gemeente Alkmaar veel werk verzet de website alkmaarorgelstad.nl te doen uitgroeien tot een portaal dat toegang bood tot alle orgelconcerten en orgelactiviteiten en alle orgels in Alkmaar. De toegang tot concerten, programma’s, musici, orgels en andere culturele organisaties werd actueel gehouden en bood daarmee een prachtig overzicht. Dit gaat nu stoppen, omdat het OFH het belang ervan niet langer inziet. Hiermee gaat een uniek actueel platform en digitaal visitekaartje van Alkmaar Orgelstad verloren en dat zou jammer zijn. Vanuit onze stichting hebben wij – vooralsnog zonder resultaat - gepoogd met het Festivalbestuur in gesprek te komen over een aangepaste toekomst voor deze – on onze ogen – belangrijke website.